6. desember 2017

Aktivitet.

Hei,
Jeg er en 15 åring gutt som er bosatt under barnevernet, og vi har veldig lite aktiviteter. Vi får økonomisk støtte til å velge et eller annet sport, som jeg har valgt å spille fotball. det er det eneste aktivitet vi har og ellers har vi ingen aktiviter inne imellom. vi få ikke noe støtte til å reise noen steder og heller gjør vi ikke noe i uker( helgene). så derfor lurer jeg på om hvilken rettigheter har jeg? kan jeg velge å bli bosatt til et annet bofelleskap? kan jeg velge å bli bosatt i et fosterhjem( noen som jeg kjenner) eller må jeg bare leve med det. det hadde vært fint om dere kommer med en liste over hva slags aktiviteter, ferier og alt annet rettigheter har jeg? takk

Tema: Barnevern

Hei, så fint at du skriver til oss om dette.

Reglene i barnevernet sier ikke noe spesielt om hvor mye aktiviteter man skal ha. FNs barnekonvensjon artikkel 31 gir barn rett til fritid og kultur, men der står det heller ikke noe om hvor mye det skal være.

Vi tror det beste er at du tar dette opp direkte med de som kan hjelpe deg. Det kan være kontaktpersonen din i bofellesskapet, saksbehandleren din i barnevernet eller vergen din. Alle disse har plikt til å lytte til hva du mener. Det betyr ikke at du kan bestemme, men det du sier få betydning. Hvis de voksne er uenige skal de forklare deg hvorfor.

Du kan snakke med kontaktpersonen i bofellesskapet først, hvis de ikke er enige kan du prøve å snakke med saksbehandler i barnevernet om det. Du kan også spørre dem eller vergen din om muligheten til å flytte til et fosterhjem, men det skal nok litt til. Det er enklere om om dere finner ut hvordan dette kan løses der du bor nå.

Det kan være lurt å forberede seg til disse samtalene sånn at du er sikker på at du får frem hva du mener. Vi har laget noen tips til hvordan du kan forberede deg før en samtale som er viktig for deg.

Ungdom i bofellesskap har godt av aktiviteter. Vi håper dette ordner seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv