4. januar 2017

Tvinge deg til å slutte.

Kan en forelder tvinge deg til å slutte med en sport? Selv når du har lyst til å gå på den, kan og ikke har/får skader av sporten?

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Mange på din alder er uenige med foreldrene om trening og fritidsaktiviteter. Når du er 12 år skal du få bestemme mye over din egen fritid, men likevel er det foreldrene dine som til syvende og sist bestemmer over deg til du er 18 år.

Du skriver ikke noe om hvorfor du kanskje må slutte. Foreldre er ofte opptatt av at barna skal gjøre det bra på skolen for å få en god fremtid. Er det slik at foreldrene dine mener idretten tar for mye tid fra skolearbeidet? Eller er det for at det for dyrt? Dersom det er for dyrt så er det ofte mulig å få til gode avtaler med idrettslaget sitt.

Vårt råd er at du tar en god prat med foreldrene dine slik at du finner ut hva som er grunnen til at de mener du må slutte. Da kan du legge frem ditt syn, og som sagt så skal det du mener bli lagt stor vekt på.

Her er en lenke til noen tips når en skal snakke om vanskelige ting med voksne.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv