12. februar 2018

18 årsgrense spill

Kan foreldrene dine nekte deg i å spille 18 årsgrense spill

Hei,

Ja, foreldrene dine kan nekte deg å spille spill med 18 års grense. Foreldrene dine kan bestemme over deg fram til du er 18, men de skal gradvis gi deg mer og mer rett til å bestemme over ditt eget liv ettersom du blir eldre. Uansett hva de bestemmer, så skal de tenke på hva som er til det beste for deg.

Her kan du lese mer om rettigheter i familien og hjemme. 

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv