19. januar 2016

Hva kan jeg som 11 år gjøre selv?

Kan jeg på 11 år sende noe i påsten uten voksen

Tema: Rettigheter

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Du som er 11 år kan absolutt sende noe i posten på egenhånd. Men, du  trenger penger til porto, og det kan variere hvor mye det koster ut i fra hva du skal sende og hvor tungt det er. Det er også enkelte ting man ikke skal sende i posten, som penger for eksempel.

Det går an å gå en tur på postkontoret eller post i butikk og spørre deg litt frem. De vil sikkert hjelpe deg.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv