Gå til toppen

Presse

Kommunikasjonsrådgiverne hos Barneombudet har ansvar for kontakt med media, nettstedet, kommunikasjon i sosiale medier og å tilrettelegge for løpende kommunikasjonsarbeid.

Ta direkte kontakt med pressekontakt Kari Stenquist på 977 44 369 eller e-post.

Vår offentlige journal finner du her.

Pressefoto

Lenke til pressefoto av Anne Lindboe på Flickr

Lenke til pressefoto av ansatte hos Barneombudet på Flickr

Hva kan Barneombudet kommentere?

Barneombudet har som mål å informere målrettet og effektivt til våre målgrupper. Vi kommenterer temaer som handler om rettighetene til barn og unge, deres behov og interesser.

Kommentarene vi gir er av prinsipiell karakter og vi prioritere henvendelser som er knyttet til Barneombudets arbeid.

Hva kan vi ikke kommentere?

Barneombudet kommenterer ikke enkeltsaker, eller saker der det er konflikt mellom barn og foresatte. Unntaket er dersom dette helt klart går utover hva som er det beste for barnet.

Vi kan heller  ikke uttale oss i saker som er under politietterforskning eller som ikke er avsluttet i domstolen.

Les mer om rammene Barneombudet arbeider innenfor:

Lov om barneombudLov om barneombud

Instruks for barneombudetInstruks for barneombudet