Spør Barneombudet!

21. september 2018
Økonomisk ansvar for barn over 18 år.

21. september 2018
Manglende oppfølging

21. september 2018
urettferdige lærerer

21. september 2018
Jeg bor i beredskapshjem

21. september 2018
Venting på bussen

21. september 2018
Klasseromsbråk

21. september 2018
vldtatt

21. september 2018
anmerkning

21. september 2018
Leirskole

21. september 2018
Hjemme

21. september 2018
privatliv på skolen

21. september 2018
Tør ikke si ifra

Har DU et spørsmål?