Gå til toppen

Masteroppgave i juss?

Barneombudet kommer jevnlig med forslag til områder som vi mener bør tas opp i masteroppgaver i juss. Vi legger fortløpende ut tema vi synes er interessante. Nedenfor ser du de tema vi er mest opptatt av nå:

  1. Barns ytringsfrihet opp mot foreldrenes veiledningsrett og dermed rett til evt å kreve samtykke. I tillegg er det viktig å få sett på barns rett til personvern i samme perspektiv, for eksempel retten til å tilbakeholde informasjon om hva barnet har fortelt i samtaler med barnevern, Bup, skole etc.
  2. Aldersgrenser i psykisk helsevern ved bruk av tvang mot barn, innleggelser og klagemulighet når barn er under 12 år og mellom 12-16 år.
  3. Partsrettigheter for barn på ulike felt.
  4. Barns medvirkning i hjelpetiltak.
  5. Rettslig stilling for barn som er frivillig plassert i barneverninstitusjon.
  6. Aldersdiskriminering av barn, nytt lovverk og forskrift samt manglende klagemuligheter.
  7. Klagesystemet i saker etter opplæringslovens kapittel 9a- gjennomgang av klagesaker hos fylkesmennene.
  8. Omskjæring av guttebarn- gjennomgang sett i lys av ny grunnlovsbestemmelse (integritet, religionsfrihet og diskriminering).

Listen ble sist oppdatert 28.08.2017

For mer informasjon om tema og problemstillinger kan du ta kontakt med fagsjef Camilla Kayed ck@barneombudet.no tlf 22 99 39 64.