Gå til toppen

Masteroppgave i juss?

Barneombudet kommer jevnlig med forslag til områder som vi mener bør tas opp i masteroppgaver i juss. Vi legger fortløpende ut tema vi synes er interessante. Nedenfor ser du de tema vi er mest opptatt av nå:

  1. Barns ytringsfrihet opp mot foreldrenes veiledningsrett og dermed rett til evt å kreve samtykke.
  2. Barns rett til personvern og foreldres veiledningsrett, for eksempel retten til å tilbakeholde informasjon om hva barnet har fortalt i samtaler med barnevern, Bup, skole etc.
  3. Aldersgrenser i psykisk helsevern ved bruk av tvang mot barn, innleggelser og klagemulighet når barn er under 12 år og mellom 12-16 år.
  4. Partsrettigheter for barn på ulike felt, for eksempel skole, barnevern, helse og utlendingsfeltet.
  5. Barns medvirkning i hjelpetiltak i barnevernet.
  6. Rettslig stilling for barn som er frivillig plassert i barneverninstitusjon.
  7. Aldersdiskriminering av barn, nytt lovverk og forskrift samt manglende klagemuligheter.
  8. Klagesystemet i saker etter opplæringslovens kapittel 9a
  9. Behovet for rettshjelp i saker etter opplæringsloven. Oppgaven kan være innenfor utdanningsrett og rettssosiologi, gjerne 60 poeng.

Listen ble sist oppdatert 18.04.2018

For mer informasjon om tema og problemstillinger kan du ta kontakt med fagsjef Camilla Kayed ck@barneombudet.no tlf 22 99 39 64.