Gå til toppen

Hvem jobber på kontoret?

Høyoppløselige bilder finner du på vår Flickr-side.

Fagavdelingen

Avdelingen tar imot henvendelser fra enkeltpersoner, skriver høringsuttalelser og innspill til utvalg. Avdelingen gjør faglig forarbeid for barneombudet.


Camilla Kayed er fagsjef

Hun har fagansvar for barnefaglige spørsmål og ansvar for rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet.

E-post: camilla.kayed(a)barneombudet.no

 

Tone Viljugrein er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barns helse, barn med funksjonsnedsettelser, seksuelle overgrep mot barn og barn som pårørende.

E-post: tone.viljugrein(a)barneombudet.no

 


Hilde Rakvaag er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barnevern, spørsmål om familie, samlivsbrudd, kommunal planlegging, barn og fattigdom.

E-post: hilde.rakvaag(a)barneombudet.no


Elin Saga Kjørholt er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barn og vold og barnekonvensjonen.

E-post: elin.saga.kjorholt(a)barneombudet.no


Janicke Sæther Olsen er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på skole, kommunale saker og skolemiljø.

E-post:janicke.saether.olsen(a)barneombudet.no 


Anders Prydz Cameron er seniorrådgiver

Han er prosjektleder for Barneombudets internasjonale prosjekt og arbeider i tillegg med migrerende barn og barn i konflikt med loven.

E-post: anders.prydz.cameron(a)barneombudet.no


Helene Kløcker er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på opplæring og utdanning i skole og barnehage.

E-post: helene.klocker(a)barneombudet.no


Silje Steinardotter Hasle er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på skole og jobber blant annet med prosjekt om rett til spesialundervisning.

E-post: silje.steinardotter.hasle(a)barneombudet.no

 

Tone Barlund er konsulent

Hun er juridisk konsulent og saksbehandler på saker om barnerett, skole og familie.

E-post: tone.barlund(a)barneombudet.no

 

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen jobber med pressearbeid, sosiale medier, nettsider, myndighetskontakt, arrangementer og foto/video.


Tone Foss Aspevoll er kommunikasjonssjef

Hun har ansvar for kommunikasjonsarbeidet hos Barneombudet.

E-post: tone.foss.aspevoll(a)barneombudet.no


Kari Stenquist er seniorrådgiver

Hun er mediekontakt og gjør annet daglig kommunikasjonsarbeid.

E-post: kari.stenquist(a)barneombudet.no


Jonas Bjørkli er rådgiver

Han jobber med nettsider og sosiale medier, film, foto og publikasjoner. Har fagansvar for barn og unges deltakelse i samfunnet.

E-post: jonas.bjorkli(a)barneombudet.no

Sveinung Arnestad er rådgiver

Han jobber med daglig kommunikasjonsarbeid, arrangementer og foto.

E-post: sveinung.arnestad(a)barneombudet.no

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonen har oppgaver knyttet til driften av Barneombudet. Avdelingen har ansvar for økonomi, arkiv, kontoradministrasjon og personal.


Morten Hendis er administrasjonssjef og seniorrådgiver

Han er økonomi- og personalansvarlig, og leder administrasjonsavdelingen. I tillegg jobber han med skolemiljø og spesialundervisning.

E-post: morten.hendis(a)barneombudet.no

 


Wilhelm Berg er seniorrådgiver

Han har ansvar for budsjett, regnskap, lønn, økonomistyring, IKT og anskaffelser.

E-post: wilhelm.berg(a)barneombudet.no

 


Gunn Karin Aase er rådgiver

Hun er personlig assistent for barneombudet, og har ansvar for barneombudets kalender og avtaler, arkiv- og saksbehandlingssystemet, språkvask og litt økonomi.

E-post: gunn.karin.aase(a)barneombudet.no


Adama Bargee er førstekonsulent

Hun har ansvar for sentralbord, besøk til kontoret, registrering av post, postjournal, innkjøp, drift av kontorlokalet.

E-post: adama.bargee(a)barneombudet.no

 


Naseem Akhtar Chaudhry er førstekonsulent

Hun har ansvar for sentralbord, besøk til kontoret, registrering av post.

E-post: naseem.akhtar.chaudry(a)barneombudet.no

 

I permisjon:

froydis_heyerdahlFrøydis Heyerdahl er seniorrådgiver

Hun er prosjektleder for Barneombudets internasjonale prosjekt. Hun jobber også med barn og unge i konflikt med loven.

E-post: froydis.heyerdahl(a)barneombudet.no