Gå til toppen

Hvem jobber på kontoret?

Høyoppløselige bilder finner du på vår Flickr-side.

Fagavdelingen

Avdelingen tar imot henvendelser fra enkeltpersoner, skriver høringsuttalelser og innspill til utvalg. Avdelingen gjør faglig forarbeid for barneombudet.


Camilla Kayed er fagsjef

Hun har fagansvar for barnefaglige spørsmål og ansvar for rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet.

E-post: camilla.kayed(a)barneombudet.no

 

Tone Viljugrein er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barns helse, barn med funksjonsnedsettelser, seksuelle overgrep mot barn og barn som pårørende.

E-post: tone.viljugrein(a)barneombudet.no


Elin Saga Kjørholt er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barn og vold og barnekonvensjonen.

E-post: elin.saga.kjorholt(a)barneombudet.no


Janicke Sæther Olsen er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på skole, kommunale saker og skolemiljø.

E-post:janicke.saether.olsen(a)barneombudet.no 


Anders Prydz Cameron er seniorrådgiver

Han er prosjektleder for Barneombudets internasjonale prosjekt og arbeider i tillegg med migrerende barn og barn i konflikt med loven.

E-post: anders.prydz.cameron(a)barneombudet.no


Silje Steinardotter Hasle er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på skole og jobber blant annet med prosjekt om rett til spesialundervisning.

E-post: silje.steinardotter.hasle(a)barneombudet.no


Tone Barlund er rådgiver

Hun er rådgiver og saksbehandler på saker om barnerett, skole og familie.

E-post: tone.barlund(a)barneombudet.no


Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barnehage, skole og skolemiljø.

E-post: kjersti.botnan.larsen(a)barneombudet.no


Sanne Hofman er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barnevern.

E-post: sanne.hofman(a)barneombudet.no

 

 

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen jobber med pressearbeid, sosiale medier, nettsider, myndighetskontakt, arrangementer og foto/video.


Tone Foss Aspevoll er kommunikasjonssjef

Hun har ansvar for kommunikasjonsarbeidet og myndighetskontakten hos Barneombudet.

E-post: tone.foss.aspevoll(a)barneombudet.no


Kari Stenquist er seniorrådgiver

Hun er mediekontakt og gjør annet daglig kommunikasjonsarbeid.

E-post: kari.stenquist(a)barneombudet.no


Jonas Bjørkli er rådgiver

Han jobber med nettsider og sosiale medier, film, foto og publikasjoner. Har fagansvar for barn og unges deltakelse i samfunnet.

E-post: jonas.bjorkli(a)barneombudet.no

Sveinung Arnestad er rådgiver

Han jobber med daglig kommunikasjonsarbeid, arrangementer, publikasjoner, sosiale medier, nettsider og foto.

E-post: sveinung.arnestad(a)barneombudet.no

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonen har oppgaver knyttet til driften av Barneombudet. Avdelingen har ansvar for økonomi, arkiv, kontoradministrasjon og personal.


Morten Hendis er administrasjonssjef og seniorrådgiver

Han er økonomi- og personalansvarlig, og leder administrasjonsavdelingen. I tillegg jobber han med skolemiljø og spesialundervisning.

E-post: morten.hendis(a)barneombudet.no

 


Wilhelm Berg er seniorrådgiver

Han har ansvar for budsjett, regnskap, lønn, økonomistyring, IKT og anskaffelser.

E-post: wilhelm.berg(a)barneombudet.no

 

Tove Fredheim er rådgiver

Hun har ansvar for budsjett, regnskap, lønn, økonomistyring og anskaffelser.

E-post: tove.fredheim(a)barneombudet.no


Gunn Karin Aase er rådgiver

Hun er personlig assistent for barneombudet, og har ansvar for barneombudets kalender og avtaler, arkiv- og saksbehandlingssystemet, språkvask og litt økonomi.

E-post: gunn.karin.aase(a)barneombudet.no


Adama Bargee er førstekonsulent

Hun har ansvar for sentralbord, besøk til kontoret, registrering av post, postjournal, innkjøp, drift av kontorlokalet.

E-post: adama.bargee(a)barneombudet.no

 


Naseem Akhtar Chaudhry er førstekonsulent

Hun har ansvar for sentralbord, besøk til kontoret, registrering av post.

E-post: naseem.akhtar.chaudry(a)barneombudet.no