Gå til toppen

Om Barneombudet

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter.

  • Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.
  • Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.
  • Barneombudet er uavhengig. Det betyr at vi selv bestemmer hva vi skal arbeide med og hvilke meninger vi skal ha.

Lov om barneombud sier hvordan vi skal jobbe. Loven er bestemt av Stortinget. Les mer om loven om barneombud og instruksen for vårt arbeid.

Forside nett Anne 2

Barneombudet er både et kontor og en person. Anne Lindboe ble valgt til barneombud i 2012 og skal ha jobben i seks år.

Anne kommer fra Re i Vestfold. Hun er utdannet barnelege og har også jobbet som forsker.

Sammen med Anne jobber det 20 personer som gir henne råd om medvirkning, skole, barnevern, skilsmisse, mobbing og andre tema som er viktige for barn. Anne bruker også barn og ungdommer som rådgivere.