Gå til toppen

Prosjekt 2016: Rett til spesialundervisning

Retten til spesialundervisningBarneombudets skal i år undersøke om elever med rett til spesialundervisning får oppfylt det de har krav på.

Våre funn vil inngå i en rapport som lanseres 6. mars 2017.

Besøker flere fylker
I forbindelse med prosjektet vil Barneombudet besøke fire Fylkesmannskontor.

Her går vi gjennom en rekke saker hvor barn med funksjonsnedsettelse og deres familier har klaget på manglende tilbud og oppfølging fra skole og kommune. Funnene anonymiseres og brukes i rapporten.

De fire fylkene vi besøker er:

  • Nordland
  • Østfold
  • Oslo- og Akershus
  • Oppland

Vi vil møte barn
I arbeidet med rapporten vil vi snakke med barn og foreldre om erfaringer de har med spesialundervisningen i skolen.

  • Får barn med funksjonsnedsettelser et verdig liv og et tilrettelagt skoletilbud uansett hvor de bor?
  • Får barn i Norge oppfylt sin rett til utdanning i en trygg og inkluderende skole?
  • Blir barna hørt og får de være med å utforme det tilbudet de får?

Barna er eksperter
Å få barnas egen stemme fram er viktig i et slikt prosjekt. Det er barna som er eksperter på sine egne liv.

Det er Barneombudets oppgave via rapporten å føre barnas stemme videre inn til beslutningstakere som kan sikre dem en god og verdig skolegang.