mobil

Lærer sjekker lommer (7. mars 2017)
Gutt (14): jeg sa til lærern min at jeg ikke hadde tlf men så gikk han ut i gangen og tokk jakken min inn i klasserommet, mine lommer er gjennomsiktig på innsiden. da trykket han på hjem knappen fra insiden av...