Gå til toppen

Korleis kontakte barnevernet

Viss du ikkje har det bra, er det viktig at du får hjelp. Nokre gongar er det riktig å kontakte barnevernet.

Barnevern Alarmtelefonen Barnevernvakten

Treng du hjelp frå barnevernet?

Viss du eller nokon du kjenner har det vanskeleg heime, kan du ta kontakt med barnevernet i din kommune.

Lenke til barnevernet der du bur.

Du kan ringe gratis til Alarmtelefonen på nummer 116 111. Der treffer du vaksne som er flinke til å snakke med barn som har det vanskeleg.

Lenke til Alarmtelefonen.

 

Her er nokre eksempel på når du skal kontakte barnevernet:

  • Viss du eller andre i familien din blir slått, eller trua med å bli slått.
  • Viss du opplever psykisk vald heime.
  • Viss du blir misbrukt seksuelt.
  • Viss foreldra dine rusar seg.