Gå til toppen

Din rett frå du er 7 år

  •  Du skal få uttale deg i saker som handlar om deg. Til dømes kvar du skal bu og kvar du skal vere i ferien dersom foreldra dine er skilt, eller dersom du har kontakt med barnevernet.
  • Du kan sjå på film med aldersgrense 7 år, på eiga hand eller saman med andre barn.