Gå til toppen

Din rett frå du er 18 år

  • Du er myndig og har alle rettar.
  • Du har stemmerett ved val.
  • Du bestemmer sjølv i personlege og økonomiske saker.
  • Du kan ta førarkort for bil og tung motorsykkel så lenge du har gjennomført trafikalt grunnkurs og annan obligatorisk opplæring eller har skaffa deg førarrett til klassene A(lett motorsykkel), M (moped), S (snøscooter) eller T (traktor) på bakgrunn av obligatorisk opplæring eller avlagt førarprøve.
  • Adopterte barn har rett til å vite kven som er deira biologiske foreldre, dersom det er kjent for styresmaktene.
  • Du kan gå på storviltjakt på eiga hand og kjøpe jaktvåpen.
  • Du kan kjøpe sigarettar, vin og øl, men ikkje sprit.