Gå til toppen

Din rett frå du er 16 år

 • Du er over den seksuelle lågalder.
 • Du har rett til å nekte foreldra dine å få vite at du har vore hos lege.
 • Du kan øvingskøyre bil dersom du har gjennomført trafikalt grunnkurs. Den som køyrer med deg må ha fylt 25 år og ha hatt sertifikat samanhengande i over 5 år. Bilen skal ha L-skilt i bakruta og ein ekstra spegel på innsida.
 • Du kan ta mopedførarbevis og førarprøva for lett motorsykkel og traktor, dersom du har gjennomført trafikalt grunnkurs og annan obligatorisk opplæring.
 • Du kan sjølv bestemme å få utført abort. Før du er 16 kan du også få utført abort, men då skal foreldra dine vanlegvis seie meininga si. Dersom dei seier nei, er det fylkemannen som avgjer søknaden.
 • Du har rett til å søkje lån og behovsprøvd stipend til vidaregåande opplæring.
 • Du kan byrje med fallskjermhopping, hanggliding eller paragliding dersom foreldra dine tillet det.
 • Du kan køyre traktor som ikkje går raskare enn 40 kilometer i timen. Til dette treng du ikkje førarkort. Du kan ikkje køyre på offentleg veg.
 • Du kan gå på småviltjakt på eiga hand dersom du har teke jegarprøva – og storviltjakt, under oppsyn av ein vaksen og med foreldras samtykke.
 • Du kan delta i senior NM, EM, VM, OL og World Cup.
 • Du kan stemme ved lokalval dersom du bur i ein kommune som har gått inn for forsøk med stemmerett for 16-åringar.
 • Du kan køyre inntil 15 meter lange båtar. Hvis båten er over 8 meter lang eller har ein motor med meir enn 25 hestekreftar, må du ha båtførarbevis.