Gå til toppen

Din rett frå du er 15 år

  • Du er over den kriminelle lågalder og kan bli straffa pengebot, samfunnsstraff eller fengsel dersom du bryt lova.
  • Du kan setjast i varetekt, men verja dine skal varslast og dei har bestemte rettar.
  • Du har rett til å ta vanleg lønna arbeid, men foreldra dine kan seie opp avtalen dersom ”oppfostring og velferd” krev det.
  • Du har rett til å bestemme over pengar du har tent sjølv, men foreldra dine kan setje grenser.
  • Du kan velje utdanning sjølv, og du har rett til ein plass i vidaregåande skole etter du er ferdig med ungdomsskolen.
  • Du kan bli part i barnevernssaker. Du har då rett til å sjå papira som barnevernet har i saka di og du får advokat dersom saka skal opp i Fylkesnemnda.
  • I nokre saker kan du òg bli part når du er under 15 år. Du har rett til å melde deg inn og ut av foreiningar og trussamfunn (til dømes kyrkja).
  • Du kan gå åleine på kino med 15-års aldersgrense.
  • Du kan øvelseskøyre på lett motorsykkel eller moped og traktor på særskilde vilkår etter å ha gjennomført trafikalt grunnkurs.
  • Du kan ta dykkarsertifikat.