Gå til toppen

Din rett frå du er 13 år

  • Du kan ta arbeid som til dømes barnevakt, avisbod eller jordbærplukkar. Arbeidet må vere enkelt, og det må ikkje gå ut over skole eller helse. Foreldra dine må vere samde i at du arbeider.
  • Du slepp å betale skatt dersom du tener mindre enn fribeløpet.