Gå til toppen

Din rett frå du er 12 år

• Det skal leggjast stor vekt på det du meiner i saker om personlege tilhøve.

• Du kan ikkje adopterast utan å ville det sjølv.

• Du kan nekte å skifte etternamn sjølv om ein av foreldra dine gjer det.

• Dersom du vil skifte etternamn, må foreldra dine vere samde i det og søkje for deg.

• Saman med ein vaksen kan du sjå på film med aldersgrense 15 år.

• Foreldra dine har rett til å vere heime frå arbeid når du er sjuk, i ei avgrensa mengd dagar, til og med det året du fyller 12.

• Når du er mellom 12 og 16 år skal det ikkje bli gitt opplysningar til foreldre når du, av grunnar som bør respekterast, ikkje ønskjer det.

• Du har rett til å seie meininga di om innmelding og utmelding av trussamfunn.