Gå til toppen

Din rett frå du er 12 år

• Vaksne skal leggje stor vekt på det du meiner i saker som handlar om deg.

• Du kan ikkje adopterast utan å ville det sjølv.

• Du kan nekte å skifte etternamn sjølv om ein av foreldra dine gjer det.

• Dersom du vil skifte etternamn, må foreldra dine vere samde i det og søkje for deg.

• Saman med ein vaksen kan du sjå på film med aldersgrense 15 år.

• Foreldra dine har rett til å vere heime frå arbeid når du er sjuk, i eit avgrensa tal dagar, til og med det året du fyller 12.

• Når du er mellom 12 og 16 år, skal ikkje foreldra dine få helseopplysingar om deg når du ikkje ønskjer det, dersom du har grunnar som bør respekterast.

  • Du har rett til å seie meniniga di i alle spørsmål som handlar om di eiga helse.

• Du har rett til å seie meininga di om innmelding og utmelding av trussamfunn.