Gå til toppen

Trivsel på skolen

ill_rettighet

Du har rett til et skolemiljø som er trygt og godt.

Når du er trygg, har venner og trives, da lærer du bedre. Du får utviklet deg, og du får bedre helse.

De voksne på skolen skal samarbeide med elevene om å lage et godt skolemiljø.

Retten til å ha det bra gjelder også på skoleveien og på skolebussen.

Å ha venner

Skolens viktigste oppgave er å lære deg det du trenger i hvert fag. Men skolen skal også passe på at alle har noen å være sammen med, og at alle får være med. Det kan skolen gjøre ved å lage forskjellige aktiviteter og leker i friminuttene, og ved å la elevene jobbe sammen i fag.

Selv om ikke alle kan være bestevenner, så skal skolen passe på at alle oppførere seg bra mot hverandre. På skolen skal alle elever ha det trygt og godt.

ill_caserSi ifra!

Det er viktig å si ifra hvis du ikke trives eller har det vanskelig.

Elever kan noen ganger ha det vanskelig på skolen. Dette kan være fordi de blir mobbet eller fordi de blir holdt utenfor, eller kalt stygge ting. Det er ikke lov.

Loven som gjelder for skolen heter opplæringsloven. Der står det at alle som jobber på skolen skal følge godt med slik at de kan oppdage om elever ikke har det bra. Se de noen som blir plaget skal de gripe inn og stanse dem som plager. De må også si ifra til rektor hver gang noen ikke har det trygt og godt på skolen eller skoleveien.

Sier eleven ifra at de ikke har det bra på skolen, så rektor lage en plan der det står hva skolen skal gjøre for at eleven skal ha det trygt og godt. Der skal det også stå hvem på skolen som skal har ansvaret for å skal følge opp saken, og det skal stå når ting skal skje.

Blir det ikke bra kan eleven si ifra til Fylkesmannen. Da skal fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre. De kan også gi skolen en bot (tvangsmulkt) dersom ikke skolen gjør det de skal.

Dersom du ikke synes at skolen eller Fylkesmannen hjelper, så kan du klage til Utdanningsdirektoratet.

Les mer om mobbing på skolen og hvordan du kan klage her.

Hvis du ikke har det trygt og godt på skolen er det viktig at du både snakker med de hjemme og med læreren din om det. Rektor skal hjelpe deg.

Du bør og si fra om du ser andre som ikke har det bra på skolen eller hjemme. VI har laget noen tips om hvordan hjelpe en venn.

 

opplæringsloven kap 9A. står det mer om retten til et trygt skolemiljø.