Gå til toppen

Trivsel på skolen

ill_rettighetDu har rett til et skolemiljø som er godt og trygt.

Når du er trygg, har venner og trives, er det større mulighet for at du lærer det du skal på skolen.

De voksne på skolen har ansvaret for å samarbeide med elevene om å lage et skolemiljø der elevene trives.

Retten til å ha det bra gjelder også på skoleveien og skolebussen.

Å ha venner

Selv om skolens viktigste oppgave er å lære deg det du trenger av fag, har de også ansvar for at du finner andre elever du kan bli venner med.

Det kan skolen gjøre gjennom å lage forskjellige aktiviteter og leker i friminuttene. De bør være flinke til å sørge for at alle får være med, eller gjennom at elever får jobbe sammen med fag.

Alle elever trenger venner på skolen. Venner er sammen med deg i friminuttene, ler og tøyser sammen med deg og gjør at du lettere trives på skolen. Venner kan også støtte deg når noe er vanskelig.

ill_caserSi ifra!

Det er viktig å si ifra hvis du ikke trives eller har det vanskelig.

Elever kan noen ganger ha det vanskelig på skolen. Dette kan være fordi de blir mobbet eller ikke har noen venner å være sammen med.

Les mer om mobbing på skolen og hvordan du kan klage her.

Hvis du opplever å ikke trives på skolen, er det viktig at du både snakker med de hjemme og med læreren din om dette. De har plikt til å hjelpe deg med dette.

Hvis du har en venn som har det vanskelig på skolen, har vi laget en side der du kan få noen tips om hvordan du kan hjelpe. Hvordan hjelpe en venn.

opplæringsloven kap 9a. står det mer om retten til et trygt skolemiljø.