Gå til toppen

Trivsel på skolen

ill_rettighet

Du har rett til et skolemiljø som er trygt og godt.

Når du er trygg, har venner og trives, da lærer du bedre. Du får utviklet deg, og du får bedre helse.

De voksne på skolen skal samarbeide med elevene om å lage et godt skolemiljø.

Retten til å ha det bra gjelder også på skoleveien og på skolebussen.

Å ha venner

Skolens viktigste oppgave er å lære deg det du trenger i hvert fag. Men skolen skal også passe på at alle har noen å være sammen med, og at alle får være med. Det kan skolen gjøre ved å lage forskjellige aktiviteter og leker i friminuttene, og ved å la elevene jobbe sammen i fag.

Selv om ikke alle kan være bestevenner, så skal skolen passe på at alle oppførere seg bra mot hverandre.

ill_caserSi ifra!

Det er viktig å si ifra hvis du ikke trives eller har det vanskelig.

Elever kan noen ganger ha det vanskelig på skolen. Dette kan være fordi de blir mobbet eller ikke har noen venner å være sammen med.

Les mer om mobbing på skolen og hvordan du kan klage her.

Hvis du opplever å ikke trives på skolen, er det viktig at du både snakker med de hjemme og med læreren din om dette. De har plikt til å hjelpe deg med dette.

Hvis du har en venn som har det vanskelig på skolen, har vi laget en side der du kan få noen tips om hvordan du kan hjelpe. Hvordan hjelpe en venn.

opplæringsloven kap 9a. står det mer om retten til et trygt skolemiljø.