Gå til toppen

Mobil på skolen

Skolen har ikke lov til å beholde mobiltelefonen din etter skoletid selv om skolen har regelen i et ordensreglement, eller FAU eller elevrådet sier det er greit.

Det er bare foreldre som kan samtykke til at skolen beholder mobiltelefonen etter skoletid.

Skolen kan heller ikke kreve at foreldrene henter mobilen.

Hovedreglene er slik:

 • Skolen kan lage regler om bruk av mobil i skoletiden.
 • Slike regler må stå i skolens ordensreglement.
 • Skolen kan ha en regel om at læreren kan ta telefonen dersom den forstyrrer undervisningen, eller den brukes til å plage andre.
 • Læreren må levere mobiltelefonen tilbake til eleven når eleven går for dagen.
 • Skolen har ikke lov å beholde mobiltelefonen etter skoletid.
 • Skolen kan ikke kreve at foreldre henter mobilene.

Hvorfor er det sånn?

 • Skolen må følge noe som heter legalitetsprinsippet.
  • Det betyr at ingen kan gjøre noe mot andre dersom det ikke står i en lov at de kan det.
 • Skolen må følge opplæringsloven. Og i opplæringsloven står det at
  • skolen bare kan ha regler som er nødvendige for å gi elevene et godt skolemiljø som fremmer læring
  • skolen bare bestemmer i skoletiden, og at skolens regler bare gjelder for elever

Det finnes noen unntak fra reglene:

 • Foreldre kan si til skolen kan beholde mobiltelefonene etter skoletid. Foreldrene kan også si at det er greit at det er mor eller far som skal hente mobilen. Det kaller vi for samtykke. Det er en avtale mellom foreldrene og skolen. Det kan foreldre gjøre fordi foreldrene bestemmer over barnet sitt.

Kan Elevrådet, skolemiljøutvalget eller FAU bestemme?

 • Det er bare foreldre som kan gi rektor samtykke til å ha andre regler enn det som står i loven, og foreldrene kan bare bestemme over sitt eget barn. Det står i barneloven

Skader

 • Skolen er ansvarlig for mobiltelefonene i den tiden skolen har dem. Blir mobilen skadet må skolen erstatte den. Det betyr at de enten må reparere den, eller betale for skaden. Det står i en lov som heter skadeserstatningsloven.

Vil du klage?

Har skolen beholdt telefonen din etter skoletid, kan du klage.

Fyll ut Klagemal beslag av mobiltelefon (bokmål eller

Klagemal beslag av mobiltelefon (nynorsk) og send til rektor.