Gå til toppen

Mobbing på skolen

ill_rettighet

Du har rett til å ha det bra på skolen.

Det betyr for eksempel at du har rett til å bli beskyttet mot mobbing.

Mobbing er ikke lov.

Hvis det skjer mobbing på skolen eller på skoleveien, er det rektor sitt ansvar å stanse det.

Hva må rektor gjøre når noen blir mobbet?

Når en elev sier ifra om at de ikke er har det bra på skolen, så må rektor

  • tro på den som sier at de blir plaget
  • stanse dem som plager andre
  • lage en plan så fort som mulig, om hva rektor vil gjøre for å løse saken
  • fortelle elever og foreldre at de kan klage til Fylkesmannen dersom rektor ikke lager en plan, eller planen er for dårlig
  • undersøke at mobbingen har stanset
  • fortelle det som har skjedd til foreldrene til de barna som plager
  • vurdere om skolen trenger hjelp til å stanse mobbingen

Utdanningsdirektoratet har laget en egen nettside kalt nullmobbing.no. Der finner man informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

ill_caser

Vil du klage?

Hvis ikke mobbingen stanser etter at du har sagt ifra, bør du og foreldrene dine sende en klage til Fylkesmannen.

Fyll ut denne klagemalen og gi brevet til rektor.

Klagemal mobbing (bokmål)

Klagemal mobbing (nynorsk)

Rektor skal sende klagen videre til Fylkesmannen.

Fylkesmannen er et kontor i hvert fylke som har ansvaret for å passe på at skolen følger de lover og regler som gjelder. Fylkesmennene har bedt om å få klager fra barn og ungdom som ikke har det bra på skolen.

Fylkesmannen kan også gi deg råd om dine rettigheter. Her finner du din Fylkesmann.

I opplæringsloven § 9a-3  står det at elever skal bli beskyttet mot å bli mobbet på skolen.