Gå til toppen

Mobbing på skolen

ill_rettighetDu har rett til å ha det bra på skolen.

Det betyr for eksempel at du har rett til å bli beskyttet mot mobbing.

Mobbing er ikke lov.

Hvis det skjer mobbing på skolen eller på skoleveien, er det rektor sitt ansvar å stanse det.

Hva må rektor gjøre når noen blir mobbet?

Når en elev sier ifra om at de ikke er har det bra på skolen, så må rektor

  • tro på den som sier ifra
  • lage en plan for hva han eller hun vil gjøre for å løse saken
  • ikke bruke mer enn tre uker på å lage planen
  • si fra at man kan klage til Fylkesmannen hvis rektors plan er for dårlig eller ikke virker
  • undersøke om planen har virket og mobbingen har stanset
  • passe på at de som mobber ikke kan mobbe andre
  • si ifra til foreldrene til barna som mobber
  • vurdere om skolen trenger hjelp til å stanse mobbingen

Utdanningsdirektoratet har laget en egen nettside kalt nullmobbing.no. Der finner man informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

ill_caserVil du klage?

Hvis ikke mobbingen stanser etter at du har sagt ifra, bør du og foreldrene dine sende en klage til Fylkesmannen.

Fyll ut denne klagemalen og gi brevet til rektor.

Klagemal mobbing (bokmål)

Klagemal mobbing (nynorsk)

Rektor skal sende klagen videre til Fylkesmannen.

Fylkesmannen er et kontor i hvert fylke som har ansvaret for å passe på at skolen følger de lover og regler som gjelder. Fylkesmennene har bedt om å få klager fra barn og ungdom som ikke har det bra på skolen.

Fylkesmannen kan også gi deg råd om dine rettigheter. Her finner du din Fylkesmann.

I opplæringsloven § 9a-3  står det at elever skal bli beskyttet mot å bli mobbet på skolen.