Gå til toppen

Hva er mobbing?

ill_sporsmalDet er mobbing når noen plager andre

Mobbing kan for eksempel være:

  • å bli dyttet
  • å bli slått
  • å bli pirket på
  • å bli baksnakket
  • å bli truet
  • å bli frosset ut
  • å bli presset til å gjøre ting for andre som en ikke vil

All plaging er forbudt.

Både voksne og barn kan være de som mobber.

Det er mange voksne som kun kaller det mobbing hvis det er en person som plager en annen om igjen og om igjen over tid.

Barn og ungdom kaller det gjerne mobbing uansett hvem det er som plager, og uansett hvor ofte det skjer.

Uansett hva man kaller det, er det ikke lov å plage andre. De som plager skal stoppes.

Det er de voksne som har ansvaret for å se – og stanse – de som plager andre.

ill_caserSi ifra!

Snakk med en voksen du stoler på. Det kan være en lærer, helsesøster, rådgiver på skolen, rektor, treneren eller foreldrene dine.

Det kan være vanskelig å si ifra. Men for at mobbingen skal stanse er det viktig å snakke med noen om det.

Lærere, trenere, lagledere og foreldre har et spesielt ansvar
Det er viktig at voksne griper inn og tar ansvar for å stanse mobbingen. Voksne må tro på den som plages, og de må ha respekt for hvordan den som plages, føler det. Det er ikke nok å snakke om mobbing. Voksne må vise hvordan de skal stanse det.

Mange som blir mobbet, opplever at de voksne ikke skjønner hva som skjer.

Noen ganger er den som mobber, flink til å få andre med seg. Ofte er også den som mobber flink til å snakke godt for seg og legger skylden på den som mobbes. Men det finnes ingen unnskyldning for å plage andre.

Hvor skjer mobbing?
Mobbing skjer på skolen, på fritiden, på trening og på internett.

Mobbingen som har startet ett sted, sprer seg ofte til andre steder. Det er derfor viktig at voksne rundt barnet samarbeider. Det kan være for eksempel foreldre, lærere og trenere.