Gå til toppen

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.

Hva betyr dette?

Dette betyr at de som bestemmer i Norge, må passe på at de følger det konvensjonen sier.

Lær mer

Under kan du klikke på artiklene og se en kortversjon av alle artiklene. Du finner også en kort forklaring både i tekst og som video.

Hele teksten i barnekonvensjonen kan du lese her:

Lenke til hele barnekonvensjonenLenke til Hele barnekonvensjonen