Kategoriarkiv: Ukategorisert

Oppfølging av Grefsenerklæringen mot vold mot barn – ett år etter.

– Helsetjenestene har en unik mulighet til å forebygge vold og på et tidlig tidspunkt oppdage barn som blir utsatt for det, men de har mulighet til å gjøre mye mer i arbeidet mot vold mot barn, sa barneombud Anne Lindboe i 2017.

Budskapet var rettet mot alle landets helsetopper som i fjor var samlet til å signere Grefsenerklæringen.

Helsetjenestene har noen av de aller beste mulighetene til å bistå barn som utsette for vold og overgrep. Dette er en sektor som er nær alle barn og alle familier, som kan jobbe forebyggende, fange opp når noe skjer, hjelpe når det skjer, og hjelpe etterpå.

– I løpet av året som har gått har jeg hatt oppfølgingssamtaler med alle som var med på å undertegne «Grefsenerklæringen» Jeg er stolt over å se engasjementet hvor alle jobber mot dette felles målet – mot vold mot barn. Det er imponere å se hvor mye dere har fått til, sier Anne Lindboe. Se stream av presentasjonene her.


Den neste store jobben nå er å sørge for at barna får skikkelig hjelp når de trenger det, uten at de må vente til de blir skikkelig syke.

– Hver og en som jobber for barn og unge bør legge inn et fast punkt i sine årsrapporter, virksomhetsplaner og statusrapporter – målsetninger om å jobbe mot vold mot barn, sier Anne Lindboe

-Jeg har møtt barn som har vær utsatt for så grov vold av sine foreldre at det sammenlignes med tortur. Jeg har også møtt et system som ikke ga barna den hjelpen de trengte og hadde rett på, slik skal vi ikke ha det. Disse barna skal få alle den hjelpen de har rett på og målet skal alltid være at det skjer nå, sier Anne Lindboe

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Barneombudet deltar på Arendalsuka 2017

Den årlige Arendalsuka står for tur. Barneombudet skal sammen med ulike representanter fra samfunn – og organisasjonsmiljøer, politikere og folk fra gata delta i en rekke debatter og diskusjoner om barns rettigheter i Norge.

Her får du en kort oversikt over hvilke arrangementer barneombud Anne Lindboe og fagrådgivere fra kontoret skal delta på.

Barneombudets program for Arendalsuka

Tirsdag 15.08

Onsdag 16.08

Torsdag17.08 

 

 

Vi følger Fylkesmannens rolle som klageinstans med argusøyne

En tydelig nulltoleranse mot mobbing, handlings- og dokumentasjonsplikt, dagbøter og viktigheten av barnas subjektive vurdering er blant høydepunktene i det nye lovforslaget mot mobbing.

Mye bra, altså! Men, vi hos Barneombudet skulle gjerne sett at man fikk på plass bedre klagemuligheter.

Les Barneombudets høringssvar til Djupedalutvalget

Det er fremdeles store svakheter i klagesystemet slik det er i dag, og vi er skeptiske til om Fylkesmannen klarer å ivareta rollen som en barnevennlig og god klageinstans. Vi kommer til å følge dette med argusøyne.

Les hva 22 barn som har vært utsatt for grov mobbing sier i rapporten «Jeg vil drømme gode drømmer»

 

Barneombudet advarer mot endring i barneloven

Barneombudet mener at når foreldre ikke lenger bor sammen bør det primært legges opp til at det velges bostedordninger som er til det beste for barna.

Regjeringen  foreslår å endre barneloven slik at delt bosted framheves ved samlivsbrudd. Vi frykter at en slik endring vil sende sterke signaler om at foreldrerettferdigheten er viktigere enn hensynet til barns beste.

Vi vil presisere at vi ikke er motstander av delt bosted, men at hensynet til barna må veie tyngst og at det må komme tydelig fram i barneloven.

Les vårt høringssvar til departementet her

Les våre kommentarer til Stortingets famile- og kulturkomité

Barnas ønskeliste ved samlivsbrudd

Barneombudet har tidligere fått hjelp av en gruppe barn og unge til å lage en ønskeliste fra barn som opplever samlivsbrudd. Barna gir her mange nyttige råd til voksne som ikke bor sammen. Du kan laste ned hele ønskelisten på vår nettside Barnas ønskeliste ved samlivsbrudd

 

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2016

Er barn utsatt for diskriminering?

Dette er temaet for årets Lucy Smiths barnerettighetsdag 17. november 2016.

I løpet av dagen ser nærmere på diskriminering av barn og unge med spesialundervisning i skolen, av minoriteter i barnevernet, og diskriminering på bakgrunn av kjønn og seksualitet. 

Forskere, akademikere, praktikere, samfunnsdebattanter og barn og unge vil holde innlegg.

Lenke til programmet for dagen

Barnerettighetsdagen er et årlig samarbeidsprosjekt mellom Barneombudet og institutter ved Juridisk fakultet i Oslo.

Arrangementet er fulltegnet, men åpen for presse.

Se filmen vi har laget i samarbeid med Barneombudets barnepanel fra Volla skole på Lillestrøm. De tar diskriminering på alvor!

 

 

Savner 1 milliard til arbeidet mot vold mot barn

– Vi savner 1 milliard kroner i statsbudsjettet til arbeid mot vold mot barn, sier barneombud Anne Lindboe.

Regjeringen foreslår å bruke 176 millioner kroner til arbeidet mot vold mot barn. Om lag halvparten av disse midlene skal gå til arbeid mot mobbing, og frie midler til kommunene. Forslaget kommer i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

– 176 millioner kroner er alt for lite. Det trengs en milliard kroner i året for å bekjempe vold mot barn, sier Lindboe.

Må unngå vold

Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan mot vold og overgrep. I Stortingsvedtaket står det at planen skal lages etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse, og at det skal følge øremerkede midler med planen. Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk over ti år, og det var enighet om å investere 6, 4 mrd kr i denne perioden. Tilsvarende beløp nå vil utgjøre ca. 1 milliard per år i ti år. Barneombudet finner ikke dette igjen i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Det er et skrikende behov for satsing på forebyggende helsetjenester. Vi må unngå at barn utsettes for vold, og oppdage det tidlig hvis det skjer. Da må det settes av mye større summer, sier Lindboe.

Forventer at Stortinget tar ansvar

– Jeg forventer at Stortinget tar ansvar, og sørger for at arbeidet mot vold mot barn prioriteres høyt i budsjettforhandlingene, sier Lindboe.

 Hun mener Regjeringen må satse mer på forebyggende tjenester, som opplæring, skolehelsetjeneste og helsestasjoner.

Les mer om Statsbudsjettet 2017: 176 millionar kroner til opptrappingsplan mot vald og overgrep

OD-dagen 2015 hos Barneombudet

Vilde, Nora, og Annika jobbet hos Barneombudet på Operasjon Dagsverk 2015. Her er en liten rapport fra dem. 

I år går pengene til Amnesty. Disse pengene skal brukes på seksualundervisning og prevensjonsmidler, spesielt i Chile, Argentina og Peru.

Se mer om årets OD-dag her

Her på barneombudet har vi hatt en veldig bra OD-dag. Vi startet dagen kl. 09.00 i dag tidlig, der vi fikk veiledning om hva vi skulle gjøre.

Spør barneombudet
Vi fikk først i oppgave å se på spørsmål som hadde blitt sendt inn til Barneombudet, og se om barneombudet hadde skrevet svar tilbake på en passende måte til ungdom.

Vi fikk dette som oppgave fordi vi er i den aldersgruppen som flest ungdommer skriver spørsmål fra.

Vi skulle lage et skjema og skrive hva tittelen på spørsmålene var, hva vi ikke skjønte eller synes var vanskelig, og tolke med svaret som barneombudet sendte tilbake, og skrive om de hadde svart ordentlig på spørsmålene.

Høring på Stortinget
Deretter var vi så heldige og fikk være med på en høring på stortinget. Det varte i cirka 30 minutter.

Dette er noe vi ikke hadde gjort før, så det var en spennende opplevelse å være med på.

Vi har laga ein rapport om barn og tvang

Barneombodet har undersøkt korleis barn og unge har det når dei bur på ein barnevernsinstitusjon, i fosterheim, eller på ein psykisk helseverninstitusjon.

Det vi fann ut, var at at det er mange barn som opplever at de blir tvungne til ting dei ikkje vil sjølv.

Det kan vere at dei blir låst inne, at dei ikkje får vere hos venner, eller at dei nokre gonger blir haldne fast.

Barneombodet har samla alle resultata i ein rapport som heiter Grenseløs omsorg, og som vi presenterte tysdag 22. september på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi har også laga ein digital versjon som er litt kortare, og som også har ein del videoar som ungdommane har laga om korleis de sjølv har opplevd tvang.

Her er ei lenke til den digitale versjonen av rapporten Grenseløs omsorg

Viss du vil vite mer om prosjektet, kan du lese meir om det på vaksen-sidene våre.

Barn og unges deltakelse i kommunereformen

Stortinget har bestemt at vi skal forandre hvordan kommunene ser ut. Målet er større og bedre kommuner og bedre tjenester til innbyggerne. Dette kalles å reformere kommunene. Derfor blir det ofte sagt at dette er en kommunereform.

Men hvordan skal regjeringen sørge for at barn og unge blir hørt i denne kommunereformen? Og er det mulig å øke barns rett til å bestemme gjennom denne endringen?

Dette skal vi diskutere på et frokostmøte på tirsdag 14. oktober.

Vi inviterer til et møte på Kulturhuset i Oslo sammen med Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Det blir frokostservering fra klokken 7.30, og innlegg og debatt varer fra 8.00-9.30. I panelet som skal diskutere dette sitter kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, barneombud Anne Lindboe, Lillin Knudtzon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og styreleder i LNU, Stian Seland.

Meld deg på gjennom LNUs Facebookside.

Vel møtt!

Barneombodet på Sjumilsstegskonferanse

Vi har vore på sjumilsstegkonferanse på Hurtigruta. Turen gjekk frå Bodø til Tromsø og mange representantar frå Fylkesmannskontora presenterte korleis dei arbeider med prosjektet.

Prosjektet
Sjumilssteget er eit prosjekt frå Fylkesmannensom går ut på å hjelpe kommunar i Noreg til bli flinkare til å bruke barnekonvensjonen og høyre på barn og unge når dei skal bestemme ting i kommunen.

Du kan lese meir om Sjumilssteget her.

No er det berre to fylker som ikkje bruker Sjumilssteget. Det er Hordaland og Hedmark.

Barnekonvensjonen er viktig
Barnekonvensjonen er ein del av norsk lov, og det er veldig viktig at barn og unge får være med å bestemme ting der dei bur.

Sjumilssteget begynte hos Fylkesmannen i Troms, og no sprer prosjektet seg til flere andre fylke i landet. Vi håpar at alle fylka i landet let barn og unge være med å bestemme! Visste du at det er 19 fylker og 429 kommunar i Noreg?

På Facebook sia til Sjumilssteget kan du sjå ein film frå når Hurtigruta kom til Finnsnes i Lenvik kommune. Heile 7. klasse frå Finnsnes barneskule sang antimobbesangen. Du kan også sjå dei på biletet på toppen av denne saka.

Her kan du sjå filmen

Her kan du lese meir om det spennande arbeidet med ‘Jobbing mot mobbing’ i Lenvik kommune

Ordforklaring
*Fylkesmannen er ei dame eller ein mann som har ansvaret for å passe på at kommunane følgjer de lovane og reglane som gjeld der. Fylkesmannen er også eit kontor med rådgivarar som kan gi råd og rettleiing om korleis du skal gå fram viss du vil klage på at du ikkje får oppfylt dei rettane du har krav på. Det kan for eksempel være på skulen, i barnevernet eller i helsetenesta.

Barneombudets kontor holder stengt i julen

Barneombudets kontor holder stengt fra 23. desember frem til 2. januar 2014. Henvendelser til kontoret vil bli besvart så fort som mulig i det nye året.

Spørsmål til vår Spør barneombudet-tjeneste vil også bli besvart kort tid inn i det nye året.

Presse kan ta kontakt med Kari Stenquist på tlf 977 44 369

Vi vil gjerne få ønske alle store og små en riktig god jul og et godt nytt år. Her er en liten videosnutt med en kort oppsummering av året hos Barneombudet.