Gå til toppen

Alt du trenger å vite om barnevernet og dine rettigheter i barnevernet

Det er mange barn og familier som er i kontakt med barnevernet i Norge i dag. Barnevernets oppgave er å passe på at alle barn og unge som lever under dårlige eller farlige forhold får den hjelpen de trenger.

Dårlige eller farlige forhold kan være at mamma eller pappa slår, ruser seg eller ikke klarer ta vare på seg selv eller barna sine. Det er veldig viktig at barn og unge i slike situasjoner får god hjelp og omsorg.

Hvordan jobber barnevernet

For at barnevernet skal kunne gjøre jobben sin må de få beskjed om at barn og unge ikke har det bra. De mottar ofte bekymringsmeldinger. Les mer om hvordan barnevernet jobber her 

Hva kan barnevernet hjelpe til med

Les mer om hva barnevernet kan gjøre her 

Retten til å bli hørt

Det står i barnekonvensjonen at alle barn og unge har rett til å bli hørt. Det gjelder også i barnevernet. Les mer om retten din til å bli hørt i barnevernet her 

Misfornøyd med barnevernet

Hvis du er misfornøyd med måten barnevernet har behandlet saken din er det viktig at du sier ifra. Du kan også klage.

Akutt plassering

Noen ganger er det så alvorlig at det kan være utrygt for barn å bli boende hjemme. Da kan barnevernet gjennomføre en akutt plassering. Det vil si at man flyttes fra hjemmet sitt med en gang. Les mer om det her 

Fosterhjem

Hvis man ikke kan bo hjemme hos familien sin en periode får man bo i et fosterhjem. Du kan lese mer om fosterhjem og fosterfamilier her

Barnevernsinstitusjon

Hvis man ikke kan bo hjemme og ikke bor hos en fosterfamilie får man bo på en barnevernsinstitusjon. Det finnes flere typer barnevernsinstitusjoner og du har mange rettigheter mens du bor der. Du kan lese mer om det her 

Ettervern

Da man blir 18 år er man voksen, men man kan få hjelp av barnevernet selv om man er over 18 år. Les mer om dette som kalles ettervern her 

Fylkesnemda

Noen ganger klarer ikke foreldre og barnevernet å bli enige. Da må saken til fylkesnemda som er en slags domstol. Her kan du lese mer om fylkesnemda

Spørsmål

Vi får mange spørsmål fra barn og unge om barnevernet. Kanskje er det noen som lurer på det samme som deg. Ta en titt her og se om du finner noen spørsmål og svar som kan hjelpe deg.