Spør Barneombudet!

23. mai 2017
asylum

23. mai 2017
Straff fra voksen.

23. mai 2017
Lærer og mat

23. mai 2017
Skole

23. mai 2017
Skole

23. mai 2017
Gøy

23. mai 2017
bli hørt

23. mai 2017
beredskapshjem

23. mai 2017
Barneombudet

23. mai 2017
Røyking

23. mai 2017
Skole

23. mai 2017
Kollektiv straff på skolen

Har DU et spørsmål?