Spør Barneombudet!

23. august 2017
Skolestart

23. august 2017
kan lærere ta tingene mine?

23. august 2017
Trusler

23. august 2017
Aldersgense

23. august 2017
Vold

23. august 2017
Vold

22. august 2017
Skolebytte nødvendig?

22. august 2017
helsesøster og selvskading

22. august 2017
Alder

22. august 2017
It

22. august 2017
Skole

22. august 2017
Lillebror

Har DU et spørsmål?