Spør Barneombudet!

14. desember 2018
Tvingt

14. desember 2018
Hjem til lærer

14. desember 2018
Flytte

13. desember 2018
Filming

13. desember 2018
?

12. desember 2018
Alkohol

12. desember 2018
Kollektiv straff

12. desember 2018
Klage på særskilt grunnlag

12. desember 2018
storesøstra mi vil ikke være hos meg ,pappa og mamman min

12. desember 2018
Sletting av spm

11. desember 2018
Mobil på skolen

11. desember 2018
Blir tvingt

Har DU et spørsmål?