Spør Barneombudet!

17. januar 2019
Foreldre tar vekk playstation

17. januar 2019
Kollektiv straff

17. januar 2019
Om Snapchat

17. januar 2019
Tvingt

17. januar 2019
skole

17. januar 2019
psykisk helse

17. januar 2019
Roblox kjæreste

17. januar 2019
Fortnite

17. januar 2019
Venner

17. januar 2019
Har en lærer lov til å fysisk holde igjen en elev for gjensitting?

17. januar 2019
Lei

15. januar 2019
kjønnsdiskriminering

Har DU et spørsmål?